Els informes d’Intervenció no són cap invenció. Revista Amposta 06/2021

JuntsxAmposta, fa uns dies, va rebre per sorpresa uns informes emesos pel Departament d’Intervenció per analitzar el funcionament bàsic de l’Ajuntament amb les adjudicacions, les subvencions, l’hospital comarcal, Sorea,… És el primer cop que es fa aquest anàlisi i fiscalització de manera tant exhaustiva. Els informes són un bany de realitat de la mala gestió practicada des de 2018 fins a l’actualitat.

JuntsxAmposta podia intuir la majoria de casos exposats, fins i tot, amb el tema dels contractes menors n’havia posat una moció per tal de crear un reglament de proveïdors i així repartir-ne millor l’adjudicació sense superar els límits legals dels contractes menors.

D’aquí tres mesos el govern d’ERC ha de fer una proposta, un pla d’acció d’un any de termini, per eradicar qualsevol il·legalitat de les que s’expliquen als informes. En farem un seguiment exhaustiu.

Les il·legalitats exposades per la interventora són diverses i en diferents graus d’incompliment.

Repeticions de contractacions, any rere any, sense una licitació, sense un concurs públic. Això fa que la gestió de l’ajuntament sigui més cara. Quan vàrem preguntar sobre això al Ple de l’Ajuntament, la resposta anava carregada de populisme i demagògia, “ho tornarem a fer”. Aquest “ho tornarem a fer” no augura cap solució a la nefasta gestió de l’Ajuntament que com vàrem denunciar fa uns mesos va de mal en pitjor.

Tal com escriu la Interventora, “S’ha detectat una utilització molt elevada del contracte menor per a cobrir necessitats recurrents, permanents i/o transitòries, quan, d’acord amb la LCSP aquest ha de respondre a necessitats puntuals i no planificables. Si el contracte menor té per objecte una prestació que es repeteix anualment, no es pot acudir a la figura del contracte menor, amb independència del valor que presenti el contracte”.

Adjudicacions a dit, trobar-se la factura dins de la carpeta de l’expedient només significa, que no hi ha pressupostos, que no hi havia l’acceptació de la despesa, i que pot ser no hi havia la partida preparada. Tots els empresaris d’Amposta de qualsevol sector són contractats? Tots? No, només alguns privilegiats són contractats, superant molts cops els límits de contractació. Hi ha empreses que tripliquen el límit de contractació. A més de ser il·legal, ens responen que si no ho fan així -el govern d’ERC- vindrien empreses de fora a prendre’ns els contractes. Si fem una ullada a les contractacions menors, trobarem que si que contracten empreses d’Amposta, però només algunes. Hi ha sectors, de les quals tenim empreses a la ciutat, que es van comprar materials o serveis a fora.

“Els contractes menors han de tramitar-se seguint el procediment previst a l’article 118 LCSP. La LCSP prohibeix expressament la contractació verbal. Hi ha un elevat volum de contractes menors respecte els quals únicament consta a l’expedient la factura i, per tant, que no s’ajusten a allò disposat a l’article 118 LCSP.“  Conclou intervenció.

Falta de planificació, quan no planifiques vas posant pedaços i vas fent nyaps. La gestió de l’Ajuntament es va deteriorant des de 2018, quan ja s’havien acabat els 6M€ que van deixar de romanent els anteriors governs. Actualment tenim un romanent de menys de 150.000 euros. La falta de planificació fa que ens dos anys has hagut de pujar impostos en plena pandèmia i post pandèmia perquè no pots suportar la càrrega de factures i nòmines que has fet créixer espectacularment. Quan es gastava en mitjans de comunicació a l’Ajuntament d’Amposta al 2015? La resposta és aproximadament  42.000€, quan es gasta actualment? Més de 100.000€. Exemples d’aquest augment espectacular passen a totes les regidories.

“En 10 dels 27 expedients analitzats (37,04%) la data dels serveis prestats és anterior a l’aprovació de la despesa, la qual cosa suposa un incompliment legal (article 37 i 118 LCSP).  “ En resum, un 40% dels expedients no compleix la llei.

O sigui el que diu intervenció, en resum, és en el millor dels casos, que ens trobem la factura a l’expedient. La factura feta sense aprovació, sense demanar pressupostos, a fets consumats i són factures que any rere any se van adjudicant a les mateixes empreses i pels mateixos serveis.

Jo no sé vosaltres, però jo, la transparència no la veig enlloc.

Total
10
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

Espai polític a Amposta Ràdio 3.06.2021

Next Article

Masià (Junts) denuncia ‘il·legalitats’ en les contractacions de l’Ajuntament d’Amposta

Related Posts
Llegir més

El rei nu

Poc es podia pensar Hans Christian Andersen que a l’escriure El rei nu podria descriure tant realment i amb tant…
Total
10
Share