Moció en defensa dels municipis afectats per la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’ibi per finalització de les concessions de l’autopista ap-7.

Els setze ajuntaments del Segrià i les Garrigues afectats per la minva d’ingressos que suposarà deixar de cobrar l’IBI per l’eliminació del peatge de l’autopista AP-2 l’1 de setembre han acordat unir-se per reclamar conjuntament compensacions a l’Estat, atès que el Govern central ja va avançar que una vegada que la concessionària Abertis torni l’autopista a l’Administració central al finalitzar la concessió no preveu pagar l’Impost de Béns Immobles dels 215 quilòmetres de l’autopista de la Mediterrània entre Alfajarín i el Vendrell ni els altres més de 200 de l’AP-7.  

Als esmentats efectes constituiran una associació de municipis afectats per la pèrdua d’ingressos “de fins un 20% del total, en algun cas” i van acordar  demanar un informe jurídic per analitzar les opcions per reclamar compensacions.

L’associació d’afectats s’impulsa des de Lleida però està oberta a la resta de municipis afectats a Catalunya.

Els vuit municipis de les Terres de l’Ebre per on travessa l’autopista AP-7 han deixat  d’ingressar a partir del 2020 aproximadament 1,5 milions d’euros corresponent a l’IBI que pagava la concessionària Abertis per aquesta infraestructura i tots els serveis associats com peatges o àrees de servei.

Amb la fi de la concessió, la titularitat de la via ha passat al Ministeri de  Foment, que està exempt de pagar IBI.

Al Montsià els ajuntaments que han deixat de percebre una quantitat econòmica més important són  Amposta (145.000), Ulldecona  (270.000) i Freginals (129.500).

Al Baix Ebre, l’Ametlla de Mar (354.000), l’ Ampolla (198.000), l’Aldea  (190.000), Camarles (93.000) i Perelló (70.000). Imports que per alguns ajuntaments representa més del 20% del seu pressupost. 

L’alliberament de peatges i rescat de les concessions de l’AP-7 ha produït aquestes reduccions importants en la recaptació d’IBI, condicionant als municipis afectats i els seus Ajuntaments la possibilitat d’exercir les seves competències.

A Espanya està legislat el principi que les corporacions locals han de comptar en les seves pròpies hisendes amb els suficients recursos econòmics per dur a terme les comeses que la Llei els atribuye.1 És comunament acceptada la relació entre aquest principi i el d’autonomia. El Tribunal Constitucional d’Espanya ha qualificat aquest principi com “pressupost indispensable per a l’exercici de l’autonomia local.

L’article 149.1.14 de la Constitución en matèria d’hisenda general atribueix a l’Estat competència exclusiva, “valorando en cada momento histórico si los ayuntamientos disponen de medios suficientes para ejercer sus competencias”.

La proposta en que les entitats municipalistes han fet en reivindicació del principi de suficiència financera recull que arran la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 s’ha posat a prova també la capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Amposta que adopti els següents

acords:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat. com a garant de la suficiència financera del món local a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals, compensatori de la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització de les concessions de l’autopista AP-7.

TERCER.- Iniciar les relacions per tal d’adherir-se a les associacions de municipis que es puguin crear en reivindicació dels drets expressats, tal com s’indica en la part expositiva de la present moció, comunicant l’aprovació d’aquesta moció als Consells Comarcals del Montsià, del Baix Ebre, del Segrià i de Les Garrigues

QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de  l’Estat Espanyol  i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. I comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Amposta, 25 de maig de 2021.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

<strong>NdP Manel Masià “Ara cal centrar-nos a Amposta”</strong>

Next Article

Debat a Amposta Ràdio sobre el ple municipal de maig de 2021

Related Posts
Llegir més

Debat del Ple de Pressupostos 2022

Table of Contents Intervenció inicialCompromisosPressupostos en generalEmergència AmpostinaDespesa Intervenció inicial Crec que ahir al debat del Ple de…
Total
0
Share