Moció que presenta el grup municipal de junts per amposta, pel reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal

La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies.

 

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.

 

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.

 

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies.

 

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies.

 

Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal de Junts per Amposta proposa l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Amposta es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.

 

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.

 

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.

 

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, així com també facilitar a aquelles associacions ja existents puguin duu a terme accions al municipi de suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions. També recopilar i posar a disposició de les famílies afectades la informació sobre els recursos existents a la ciutat, i externs, per tal de dotar-los del suport especialitzat que puguin requerir.

 

CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.

 

 

Amposta, 20 de setembre de 2021

 

Manel Masià i Almudever

Portaveu de Junts per Amposta

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

Moció de rebuig al projecte de la línia de molt alta tensió (MAT)

Next Article

Entrevista a Manel Masià

Related Posts
Total
0
Share