Moció per impulsar un èrgan de participació de comerç, turisme i restauració.

Dins de l’organització interna de l’ajuntament tenim la regidoria de Comerç i Mercat Municipal i al capdavant n’està la Sra. Susanna Sancho. Per altra banda tenim la regidoria de Desenvolupament Social i Econòmic Turisme i Promoció Exterior, on n’ostenta el càrrec és en Sr. Pep Simó.

L’àrea de comerç té una taula de coordinació anomenada Taula de treball del Comerç Local, on són inclosos tant el comerç com els restauradors participant les entitats com FECOAM, l’Associació de venedors del Mercat Municipal i l’Associació de restauradors, aquesta taula funciona i es reuneix de manera periòdica. D’altra banda tenim que a l’altra regidoria no tenim un ens formal de participació. Però des de juntsxamposta, creiem que totes les reflexions s’han de fer des de tots els punts de vista tant des de la part turística, com de la part comercial, com de la part de la restauració per donar una visió amplia i a llarg termini.

A més tenim elements que ens fan pensar que gràcies a les iniciatives del govern haurem de coordinar i fer participar tant a la gent de l’esport, la cultura, les empreses turístiques, hotels, cases rurals i càmpings, també la gent de l’ecologia, per la nostra singular situació a un espai natural i la previsible recepció per estament supramunicipals de la marca Reserva de la Biosfera, ja sigui el CITE o el COPATE o la Delegació del Govern.

Es per tot això que cal aglutinar-ho tot en un Consell de Ciutat de Turisme i Ciutat o ampliar la taula de comerç actual o buscar la fórmula que s’escaigui per tal de què aquest organisme tingui les següents funcions:

a) Rebre informació periòdica de l’Ajuntament d’Amposta sobre les qüestions més rellevants que afecten el comerç, cultura, esport, restauració i el turisme a Amposta.

b) Formular propostes per a resoldre els problemes i els reptes que afecten aquests sectors des del punt de vista de les competències i activitats municipals, i col·laborar en la promoció de plans i programes municipals.
c) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, sobre matèries de competència municipal en els camps del comerç, restauració i del turisme.

d) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis públics municipals en els àmbits de competència del Consell.
e) Informar prèviament les Ordenances, els Reglaments, els pressupostos municipals quant a inversions en la matèria i els plans municipals amb incidència directa en els terrenys del comerç i del turisme. També fer propostes a les ordenances fiscals (taxes i preus públics) que regulen les exaccions sobre fires, mercats, visites turístiques i altres, per bé que l’aprovació correspon al ple municipal.

f) Informar prèviament sobre iniciatives municipals de foment, ajut i subvenció en els àmbits de competència del Consell.
g) L’estudi d’accions de promoció d’Amposta en els àmbits comercial i turístic, amb especial incidència en el comerç tradicional, en els mercats municipals i de venda no sedentària i en el turisme.

h) L’impuls i la supervisió de l’organització de les fires tradicionals. Per tot l’exposat proposem al ple els següents acords:

Primer. Cercar la formula per crear un òrgan de participació per aglutinar els sectors del comerç, restauració i turisme de la ciutat d’Amposta.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

Programa de ràdio JuntsxAmposta 10.02.2022

Related Posts
Total
0
Share