Moció per la revisió del reglament dels mitjans de comunicació de l’ajuntament d’amposta

La comunicació pública local és cabdal perquè la ciutadania pugui conèixer tots els serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del consistori. És, per tant, una part cada vegada més rellevant de la comunicació pública i de la comunicació en general. En aquest sentit, els mitjans de comunicació han de complir una doble funció: en primer terme, facilitar l’exercici individual dels drets a les llibertats d’expressió i d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes, en segon terme, promoure una opinió pública lliure.

L’article 20.3 de la Constitució parla de l’existència de mitjans de comunicació de titularitat pública, i aquest es concreta amb les regulacions específiques per a les diferents modalitats de comunicació. En referència a la comunicació local, l’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 154 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures dels municipis, “la informació sobre la vida local i també sobre l’activitat del govern local així com la promoció de la participació ciutadana”. Tanmateix, l’article 170.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya diu que “El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.”

Vist que el reglament sobre mitjans de comunicació de l’Ajuntament d’Amposta no hi ha un apartat sobre xarxes socials ni del web amposta.cat amb els paràmetres d’infoparticipa. Tampoc pel que hem comprovat es basa o pren com a referència el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, aprovat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’any 2003.

I sabent que l’ús de les xarxes socials ha provocat canvis en les esferes personal, social i professional dels ciutadans. Centrant‐nos en l’àmbit professional, l’actual escenari de gran connectivitat entre persones i la gestió de la informació generada afavoreix que s’avanci cap a formes d’intel∙ligència col∙lectiva que estan canviant les organitzacions. En els darrers temps, són moltes les iniciatives encaminades a incorporar als sistemes polítics democràtics els canvis substancials derivats d’un major accés als recursos d’informació, esdevinguts per l’ús massiu d’internet i les xarxes socials, principalment. En l’escenari de la gestió pública, ha irromput amb força un nou paradigma, anomenat govern obert, que posa en el centre el ciutadà, amb un rol més actiu i coresponsable amb els afers públics, més enllà de la possibilitat del vot puntual o d’estar representat en els òrgans de govern democràtics.

Per tot això exposat, el grup municipal de JuntsxAmposta demana:

PRIMER.- Ampliar i modificar el reglament de mitjans de comunicació d’Amposta com el que proposem com a annex.
SEGON.- Crear un codi de bones pràctiques de xarxes socials de l’Ajuntament d’Amposta.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Previous Article

Masià (Junts) denuncia ‘il·legalitats’ en les contractacions de l’Ajuntament d’Amposta

Next Article

Moció que presenta junts per amposta i l’assemblea vaga feminista per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de catalunya

Related Posts
Llegir més

Entrevista de 2 anys de mandat

Ara fa dos anys de la constitució de l’Ajuntament. Quin balanç en fa, especialment de l’últim any? L’últim…
Total
0
Share