Moció per la transparència de la qualitat de l’aigua per consum humà d’Amposta

L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 d’agost del 2010 la resolució 64/292, en la que es reconeix el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, reconeixent així que tota persona té dret a un accés a l’aigua i al sanejament en suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat, entre altres requisits. Aquest dret també queda recollit en l’Observació General nº 15 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, del qual Espanya forma part des del 1977.

El Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà, és l’instrument legal a nivell espanyol a través del qual es desenvolupa tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua per a ús de boca. En l’article 4.1. s’especifica que “els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua (…) sigui apta pel consum al punt d’entrega al consumidor”.

Així mateix el propi RD 140/2003 estableix quins són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i els anàlisis necessaris que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment. Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 estableix, en el seu article 29, que “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Real Decret, a través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i els gestors d’abastament.”

Per tot l’exposat es sol•licita l’adopció per part d’aquest ple dels següents acords:

Primer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el protocol d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l’ajuntament referent als anàlisis d’aigua que s’efectuen al municipi.

Segon. En cas que el protocol descrit al punt 1 no existeixi, elaborar-lo i implementar-lo en un termini no superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

Tercer. Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, els resultats de tots els anàlisis d’aigua duts a terme al municipi, així com els que es facin en el futur, d’acord amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003.

Quart. Traslladar els acords sobre la present moció a l’empresa gestora del contracte de subministrament de l’aigua a Amposta (SOREA/AGBAR).

Total
1
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

Espai polític a Amposta Ràdio 11.03.2021

Next Article

El destí

Related Posts
Llegir més

Debat a la ràdio 30.09.2020

Aquí podeu escoltar el debat que vàrem tenir els portaveus de l’Ajuntament d’Amposta el dia 30.9.2020.
Total
1
Share